PersonaHealth
สื่อเฉพาะคุณ
สื่อแนะนำสำหรับคุณ
29.07.2565
3559
Share
การสอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านจิตใต้สำนึกเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ไม่ได้บังคับหรือใส่อะไรใหม่เข้าไปในตัวเด็ก แต่เป็นการ “เปิดใจ” เด็กให้ซึมซับเอาความดีความงามความจริงที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วยตัวเอง และให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาจิตใต้สำนึกของเขาให้เติบโตขึ้นพร้อมกับร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งเด็กวัย 0-7 ปีเป็นวัยที่พร้อมเปิดใจเพราะจิตใจยังว่างเปล่าบริสุทธิ์สิ่งใดที่เด็กรับไปในช่วงเริ่มต้นชีวิตนี้จะฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึก
Related
  • ประเด็นที่น่าสนใจ
  • พื้นที่เรียนรู้
  • บริการ
  • เกี่ยวกับเรา
  • เว็บหลักสสส.
  • Co-Creation